POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

        
     
1. Úplný oficiální název povinného subjektu
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

 • Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
 • Hlavní činnost

- Předškolní vzdělávání dětí

- Zajištění školního stravování

- Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

 • Doplňková činnost

- Zajišťování zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

 • Zřizovatel - statutární město Plzeň
 • Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu
 • Zřizovací listina 
3. Popis organizační struktury povinného subjektu
 • Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Platby

 

 • Školné 2019/2020
 • Stravné2019/2020
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940908
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ 70940908 - Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu naleznete na stránkách:

https://umo1.plzen.eu/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMS2018.pdf
https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx

 • ŠVP
 • Zřizovací listina
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
11. Oprávněné prostředky

- poštou

-osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ, nebo stáhnout zde:

 • Žádost o přijetí do MŠ (platná jen v období mimo elektronický zápis)
 • Přihláška ke stravování
 • Evidenční list dítěte
 • Žádost o poskytnutí informace
 • Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 • Zápisy do MŠ - zápisy do MŠ jsou elektronické https://mszapis.plzen-edu.cz/ , pokud se v MŠ  uvolní místo v průběhu školního roku  může ředitelka školy přijmou děti i mimo řádný zápis (do kapacity). Ředitelka MŠ přijímá děti podle stejných kritérií jako při řádném zápisu.
 • Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání - platná jen mimo elektronický zápis
 • Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,

které stanovují právo žádat informace

a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

15. Sazebník Sazebník

       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

  Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence
 • Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.