Základní informace

Provozní doba MŠ: 6:00 - 6:30
 • 6:00 - 8:00 Scházení dětí na třídě
 • 12:30 - 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě 
 • 14:15 - 16:30 Vyzvedávání dětí po odpočinku

 

Kontakty 
 • Název organizace - 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 • Sídlo a kontaktní poštovní adresa - Manětínská 1617/37, 323 00 Plzeň 1
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěv - Manětínská 1617/37, 323 00 Plzeň 1
 • IČ/DIČ - 70940908
 • Ředitelka školy Natalia Hvozdovská
 • Úřední hodiny - každou 1. středu v daném měsíci od10:00 do 12:00
 • Telefon - 724 156 025 (mobil), 377 524 827 (pevná linka)
 • Kontaktní e-mail, e podatelnaHvozdovskaNa@ms60.plzen-edu.cz
 • ID datové schránky - bdamwj7
 
Kontakty na jednotlivé třídy:
1. třída ,,Kuřátka´´                          Telefon: 601 560 312
Email: 60msplzen.kuratka@centrum.cz
2.třída ,,Koťátka´´                          Telefon: 724 277 299
Email: 60.MSKotata@seznam.cz
3. třída ,,Berušky´´                         Telefon: 601 560 313
Email: 60.MS.Berusky@seznam.cz
4.třída ,,Mravenci´´                        Telefon: 601 560 314
Email: 60.MSMravenci@seznam.cz
 

Základní informace o vzdělávání dětí v naší MŠ

Výchovně-vzdělávací proces

 • Výchovně-vzdělávací proces vykonává 10 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy a školního asistenta.


 • Všechny pedagogické pracovnice splňují podmínky pedagogické a odborné způsobilosti. Snažíme se o vytvoření dobrých podmínek pro realizaci výchovně vzdělávací práce tak, aby ve třídách převládalo příznivé sociální klima. Učitelky pracují s dětmi od tří let  i s dětmi staršími šesti let. Umožňujeme sourozencům být ve třídách společně, aby se děti lépe adaptovaly v novém prostředí.


 • Pedagogové se snaží úzce spolupracovat s rodiči a tak lépe poznávat potřeby dětí. Cílem je vytvoření harmonického vztahu mezi dětmi, učitelkami a rodiči.


 • Snažíme se dát dostatečný prostor pro individuální přístup a péči, aby každý kdo k nám přijde pocítil lásku a důvěru. Pečujeme o zdravý duševní a tělěsný vývoj dětí, provádíme logopedickou prevenci.


 • V mateřské škole s dětmi tančíme, zpíváme, sportujeme, chodíme do divadla, na plavání, na výlety, výstavy, exkurze, seznamujeme se s počítači. Spolupracujeme s 4. ZŠ v Kralovické ulici, se Speciálními školami při Fakultní nemocnici.

 

 Nabízíme tyto aktivity pro děti.


 • Každoročně je pro naše děti připravena celá škála akcí, které doplňují a rozšiřují výchovnou činnost. Pořádáme akce jako Mikulášskou besídku, karneval, Rej čarodějnic, Zahradní slavnost, Zavírání a Otevírání lesa, Drakiády, posezení u vánočního stromku s dětmi a rodiči, společné malování velikonočních vajíček a pletení pomlázek, rozloučení s předškoláky u táborového ohně, turistické vycházky a další.


 • Máme nemalé úspěchy v různých výtvarných, hudebních a tělovýchovných soutěžích, kterých se účastníme. 


 • Učitelky naší školy hledají nejvhodnější metody a formy práce, které by děti mohly připravit na život ve dvacátém prvním století. Velký důraz klademe na další sebevzdělávání učitelek a na profesionální přístup. Vycházíme z poznatků, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování, základů životního stylu, rozvoje tělesné a duševní rovnováhy dítěte. Při výchovně-vzdělávacím procesu vycházíme také z toho, že hra je hlavní činností dítěte, že se dítě hrou samo učí experimentování a osobním prožitkům a že k tomu potřebuje především dostatek volného pohybu, optimální denní režim a vhodné prostředí.

 

 • Plánování výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vychází z Rámcového programu. V plánech jsou jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání obsaženy rovnoměrně tak, aby byla rozlišena rozdílná náročnost úkolů pro děti různých věkových skupin. Na tvorbě koncepce se podílejí všechny učitelky, které mají představu, co se svěřenou skupinou dětí mohou zvládnout. Vycházejí při tom z přirozených potřeb a zájmů každého dítěte. Naší snahou bude, aby si učitelka vedla děti od nástupu do MŠ až do odchodu dětí do ZŠ.

 

vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP