Zápisy

 

  • Základní informace k zápisům naleznete na stránkách:  www.mszapis.plzen.eu
  • Den otevřených dveří proběhne na MŠ 27.března od 13:00 do 15:00

 

Harmonogram zápisů:

  • od 2.4.2024 do 7.5. 2024 - Vyplnění žádostí na www.mszapis.plzen.eu
  • 6.5. 2024 a 7.5.2024 v čase od 9:00 do 13:00 - sběr žádostí o přijetí v ředitelně MŠ (můžete si v aplikaci rezervovat svůj čas, pokud nebude již žádný čas volný můžete také přijít v stanoveném čase)
  • 20.5.2024 - 22.5.2024 od 9:00 do 12:00 vydávání rozhodnutí o přijetí v ředitelně MŠ (můžete si v aplikaci rezervovat svůj čas)
  • 28.5.2024 - 29.5.2024 od 9:00 do 13:00 vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně MŠ

 

Vážení rodiče,

pokud budete doručovat žádost do MŠ datovou zprávou prostřednictvím datové schránky školy, nezapomeňte provést konverzi dokumentu - originálu potvrzení lékaře o očkování dítěte – z listinné podoby do dokumentu v datové zprávě s připojenou doložkou o provedení konverze. Konverzi dokumentů zajišťují kontaktní místa veřejné správy, která jsou opatřena logem Czech Point. Podle školského zákona je doložení očkování dítěte podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ (vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním) a je podkladem pro vydání rozhodnutí o přijetí. Z tohoto důvodu se dokládá originálem potvrzení v listinné podobě nebo jeho výstupem po autorizované konverzi.

 

 

 

 

Proč zapsat dítě do 60.MŠ: 

60.MŠ se nachází v klidném prostředí blízko lesa, který využíváme k bezprostřednímu poznávání živé i neživé přírody. Dostupnost školky je na dobré úrovni. Nedaleko se nachází tramvajová linka č.4 a autobusová linka č. 30. Provozní doba MŠ je od 6 : 00hod. do 16 : 30. 

 Dítě bereme jako našeho partnera, zaměřujeme se na jeho potřeby, prosby, přání. Záleží nám na tom, aby se u nás cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci ve třídě. Snažíme se do adaptace zapojit děti, které již MŠ navštěvují. V tom vidíme velký klad smíšených tříd. Činnosti vytváříme tak, aby nikdo nebyl přetěžován, ale zároveň se děti rozvíjely. Děti si mohou volit z různých nabídek činností, které mají odlišnou obtížnost. Neustále podporujeme a navozujeme pohodu ve třídě. Dbáme i na vzájemné respektování. Vycházíme z přání a potřeb dětí.

Mateřská škola má velkou zahradu s dětskými herními prvky, hřištěm pro pohybové a míčové hry, saunu pro podporu imunity a relaxaci, keramickou dílnu. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby podněcovaly děti ke spontánním hrám, a rozvíjely jejich dovednosti, hrubou, jemnou motoriku a obratnost. V areálu MŠ se také nachází ovocný sad, o který se děti starají a následovně sklízí dary přírody. Děti si na zahradě pěstují bylinky, sázejí květiny, starají se o rybičky v zahradním jezírku. Pedagogové se plně věnují dětem během celého dne a reagují hned na možná přání, změny, potřeby. Dětem vytváříme prostředí, které je neomezuje a umožňuje se seberealizovat. Ve třídách jsou zařízeny oddechové a klidové koutky. Pokud děti potřebují, mohou kdykoliv koutků využít. Do programu je pravidelně zařazováno cvičení se zdravotními cviky. Délka odpoledního spánku nebo relaxace vychází z přirozených individuálních potřeb dítěte a jeho věku. Všem zajišťujeme nezbytných 30 minut klidu na lůžku s možností usnout a dále spát. Pokud někdo nemá potřebu spát, účastní se další klidové aktivity. 

Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětského organismu. Obsahuje ovoce a zeleninu, zejména v syrovém stavu, dostatek nízkotučných výrobků, libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin…Děti mají zabezpečený pitný režim, nápoje jsou k dispozici během celého dne v mateřské škole.  

Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi dětmi a dospělými panovala vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Podporujeme přátelský vztah mezi všemi.  Chceme všem zajistit vhodnou podnětnou výchovnou péči a včasnou diagnostiku možných nastalých problémů. Spolupracujeme s PPP, SPC a dalšími institucemi.   

Spolupracujeme s těmito institucemi: 

·         Školské poradenské zařízení 

·         Zapojení do projektů:  

-          Lions Clubu Plzeň Bohemia – Testování zraku dětí předškolního věku v mateřských školách, LVÍ OČKO  

-          FC Viktoria Plzeň (pro předškolní děti – Pojďme sportovat s Viktorií Plzeň  

-          Nadace sportující mládeže – P1 (pro předškolní děti)  

-          Projekt Techmania – nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ  

-          ZOO a BZ Plzeň  

·         Přechod dětí z mateřské školy do základní školy bez stresu a adaptačních potíží zajišťujeme každoroční prohlídkou v prvních třídách 4. ZŠ Plzeň.   

·         Spolupracujeme také s MŠ a ZŠ při FN (vystoupení pro děti, mikulášská nadílka, velikonoční jarmark…).  

·         Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni

·         Spolupracujeme s TOTEMEM

·         Spolupracujeme s Malou technickou univerzitou

·         Spolupracujeme se zimním stadionem Třemošná – Meteor – Škola bruslení pro děti

·         Spolupracujeme se všemi bezpečnostními složkami, BESIPem (besedy, dopravní hřiště…). 

·         Spolupráce s Aktivity centrem Krašovská  

 

 
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP