Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona, dále pak vyhláškou MŠMT č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.


V oblasti stravování se vedoucí školní kuchyně snaží o neustálé zpestřování jídelníčku ovocem a zeleninou, o to aby děti dostávaly racionální pečivo, nápoje obohacené vitamíny, o časté zařazování mléčných výrobků apod. Rodiče mají možnost přihlásit dítě jen k částečnému stravování.

 

Kontakt na školní jídelnu:

Telefon: +420 377 530 821 (pevná linka) +420 702 086 824 (mobil)

Email: heinovaMo@ms60.plzen-edu.cz

Číslo účtu: 24234311/0100

  • Při platbách jednorázovým příkazem uvádějte do poznámky jméno dítěte, pokud to nelze, vyžádejte si u vedoucí ŠJ evidenční číslo dítěte.

 Vnitřní předpis úplata stravné MŠ

Provozní řád školní jídelny

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP