Naše aktivity

 

 

Ve spolupráci s koordinátorem logopedické péče pro Plzeňský kraj SPC pro vady řeči, zajišťuje mateřská škola pro děti logopedickou prevenci. 

Pedagogické pracovnice poskytují dětem tyto další aktivity:

  • Saunování
  • Tvoření v keramické dílně
  • Školička bruslení
  • Návštěva techmánie s výukovým programem
  • Návštěva ZOO s výukovým programem
  • Florbal
  • Horolezecká stěna
  • Kulturní akce
  • Projekt zdraví dětem

 Na základě doporučení MŠMT nebudou probíhat na naší MŠ kroužky - pedagogové dělají veškeré aktivity v rámci dopoledních činností s dětmi

 Během školního roku se děti zúčastní různých kulturních akcí – divadelní představení, besedy, koncerty, návštěvy knihovny, ZŠ,... Děti poznávají práci kynologů, hasičů. Příslušníci policie pomáhají při dopravní výchově dětí. Účastní se na olympiádách mateřských škol, výtvarných soutěží, apod. Pro děti a jejich rodiče pořádá škola dílničky a setkání – posezení u vánočního stromečku, karneval, velikonoce v MŠ, Den matek, Den dětí, pohádkový les, slavnostní rozloučení s předškoláky, opékání špekáčků a na závěr školního roku organizuje školní výlety.

 

           

 
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP