Školné

Číslo účtu – školné: 58434311/0100

Variabilní symbol = identifikační číslo dítěte - naleznete buď na rozhodnutí o přijetí, nebo vyvěšený v MŠ - šatna dětí

Konstantní symbol: 308

Pro školní rok 2023/2024 je částka školného stanovena na 925 Kč

 

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP