POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

        
     
1. Úplný oficiální název povinného subjektu
60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

  • Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
  • Hlavní činnost

- Předškolní vzdělávání dětí

- Zajištění školního stravování

- Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

  • Doplňková činnost

- Zajišťování zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

3. Popis organizační struktury povinného subjektu
4. Kontaktní spojení
  • Kontakty
5. Platby

 

6. Identifikační číslo školy (IČ)  70940908
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 70940908 - Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu naleznete na stránkách:

https://umo1.plzen.eu/Files/umo1/rozpocet/RozpocetMS2018.pdf
https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/rozpocet/rozpocet-mo-plzen-1.aspx

9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
  • Kontakty
11. Oprávněné prostředky

- poštou

-osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky MŠ, nebo stáhnout zde:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Osvobození od úplaty - informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,

které stanovují právo žádat informace

a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

15. Sazebník Sazebník

       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

 

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence
  • Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
 

 

 
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP