Školné

Informace o školném naleznete v souboru Vnitřní předpis školné 2020, 2021

 

Vnitřní předpis o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí

Č.j. 60.MŠ / 139 / 2020

I.

Stanovení výše

Ředitelka 60. mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace, podle § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 odst. 2 Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j e  

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro období  od 1. září 2020  do 31. srpna 2021

 

v částce:

·                           856,--Kč měsíčně  pro pravidelnou docházku

·                           571,-- Kč měsíčněpro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena, výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro pravidelnou docházku za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

·         Dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020, s nástupem v průběhu školního roku, je stanovena úplata ve 100 % výši.

·         Při omezení docházky dítěte do mateřské školy (nemoc, nepravidelná docházka, omezená docházka, nepřítomnost v MŠ z jiných důvodů) zůstává výše úplaty zachována a nevrací se.

vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP