Zápisy 2023/2024

 

Zápisy do MŠ pro rok 2023/2024
.

 

  • Ve dnech od 1.4. do 4.5. 2023 můžete vyplnit žádost o přijetí do MŠ - www.mszapis.plzen.eu 

 

  • Den otevřených dveří proběhne 11.dubna 2023 v čase od 9:00 do 10:00 a od 14:30 do 16:00

 

 

 

 Proč zapsat dítě do 60.MŠ:

 

60.MŠ se nachází v klidném prostředí blízko lesa, který využíváme k bezprostřednímu poznávání živé i neživé přírody. Dostupnost školky je na dobré úrovni. Nedaleko se nachází tramvajová linka č.4 a autobusová linka č. 30. Provozní doba MŠ je od 6:00hod. do 16:30 min. 
 Dítě bereme jako našeho partnera, zaměřujeme se na jeho potřeby, prosby, přání. Záleží nám na tom, aby se u nás cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci ve třídě. Snažíme se do adaptace zapojit děti, které již MŠ navštěvují. V tom vidíme velký klad smíšených tříd. Činnosti vytváříme tak, aby nikdo nebyl přetěžován, ale zároveň se děti rozvíjely. Děti si mohou volit z různých nabídek činností, které mají odlišnou obtížnost. Neustále podporujeme a navozujeme pohodu ve třídě. Dbáme i na vzájemné respektování. Vycházíme z přání a potřeb dětí.
Mateřská škola má velkou zahradu s dětskými herními prvky, hřištěm pro pohybové a míčové hry, saunu pro podporu imunity a relaxaci, keramickou dílnu. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby podněcovaly děti ke spontánním hrám, a rozvíjely jejich dovednosti, hrubou, jemnou motoriku a obratnost. V areálu MŠ se také nachází ovocný sad, o který se děti starají a následovně sklízí dary přírody. Děti si na zahradě pěstují bylinky, sázejí květiny, starají se o rybičky v zahradním jezírku. Pedagogové se plně věnují dětem během celého dne a reagují hned na možná přání, změny, potřeby. Dětem vytváříme prostředí, které je neomezuje a umožňuje se seberealizovat. Ve třídách jsou zařízeny oddechové a klidové koutky. Pokud děti potřebují, mohou kdykoliv koutků využít. Do programu je pravidelně zařazováno cvičení se zdravotními cviky. Délka odpoledního spánku nebo relaxace vychází z přirozených individuálních potřeb dítěte a jeho věku. Všem zajišťujeme nezbytných 30 minut klidu na lůžku s možností usnout a dále spát. Pokud někdo nemá potřebu spát, účastní se další klidové aktivity. 
Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětského organismu. Obsahuje ovoce a zeleninu, zejména v syrovém stavu, dostatek nízkotučných výrobků, libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin…Děti mají zabezpečený pitný režim, nápoje jsou k dispozici během celého dne v mateřské škole.  
Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi dětmi a dospělými panovala vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Podporujeme přátelský vztah mezi všemi.  Chceme všem zajistit vhodnou podnětnou výchovnou péči a včasnou diagnostiku možných nastalých problémů. Spolupracujeme s PPP, SPC a dalšími institucemi.   

 

vytisknout stránku
2023 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP