Zápisy 2022/2023

 

Zápisy do MŠ pro rok 2022/2023
.

 

  • Den otevřených dveří proběhne 8.6.2022 od 14:30 do 16:00

 

  • Milé maminky a tatínkové, nezbyl na Vás čas v rezervačním systému? Nezoufejte, přineste svoji přihlášku do naší  MŠ

 

        4.5. v čase od 10:00 do 15:00 nebo 5.5. v čase od 10:00 do 13:00 rádi ji přijmeme.

 

  • Rezervovaní rodiče mají přednost v čase podání.

 

 Proč zapsat dítě do 60.MŠ:

 

60.MŠ se nachází v klidném prostředí blízko lesa, který využíváme k bezprostřednímu poznávání živé i neživé přírody. Dostupnost školky je na dobré úrovni. Nedaleko se nachází tramvajová linka č.4 a autobusová linka č. 30. Provozní doba MŠ je od 6 : 00hod. do 16 : 30 min. 
 Dítě bereme jako našeho partnera, zaměřujeme se na jeho potřeby, prosby, přání. Záleží nám na tom, aby se u nás cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají dostatek času na adaptaci ve třídě. Snažíme se do adaptace zapojit děti, které již MŠ navštěvují. V tom vidíme velký klad smíšených tříd. Činnosti vytváříme tak, aby nikdo nebyl přetěžován, ale zároveň se děti rozvíjely. Děti si mohou volit z různých nabídek činností, které mají odlišnou obtížnost. Neustále podporujeme a navozujeme pohodu ve třídě. Dbáme i na vzájemné respektování. Vycházíme z přání a potřeb dětí.
Mateřská škola má velkou zahradu s dětskými herními prvky, hřištěm pro pohybové a míčové hry, saunu pro podporu imunity a relaxaci, keramickou dílnu. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby podněcovaly děti ke spontánním hrám, a rozvíjely jejich dovednosti, hrubou, jemnou motoriku a obratnost. V areálu MŠ se také nachází ovocný sad, o který se děti starají a následovně sklízí dary přírody. Děti si na zahradě pěstují bylinky, sázejí květiny, starají se o rybičky v zahradním jezírku. Pedagogové se plně věnují dětem během celého dne a reagují hned na možná přání, změny, potřeby. Dětem vytváříme prostředí, které je neomezuje a umožňuje se seberealizovat. Ve třídách jsou zařízeny oddechové a klidové koutky. Pokud děti potřebují, mohou kdykoliv koutků využít. Do programu je pravidelně zařazováno cvičení se zdravotními cviky. Délka odpoledního spánku nebo relaxace vychází z přirozených individuálních potřeb dítěte a jeho věku. Všem zajišťujeme nezbytných 30 minut klidu na lůžku s možností usnout a dále spát. Pokud někdo nemá potřebu spát, účastní se další klidové aktivity. 
Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná, odpovídající biologickým potřebám dětského organismu. Obsahuje ovoce a zeleninu, zejména v syrovém stavu, dostatek nízkotučných výrobků, libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin…Děti mají zabezpečený pitný režim, nápoje jsou k dispozici během celého dne v mateřské škole.  
Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi dětmi a dospělými panovala vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost. Podporujeme přátelský vztah mezi všemi.  Chceme všem zajistit vhodnou podnětnou výchovnou péči a včasnou diagnostiku možných nastalých problémů. Spolupracujeme s PPP, SPC a dalšími institucemi.   
Spolupracujeme s těmito institucemi: 
·         Školské poradenské zařízení 
·         Zapojení do projektů:  
-          Lions Clubu Plzeň Bohemia – Testování zraku dětí předškolního věku v mateřských školách, LVÍ OČKO  
-          FC Viktoria Plzeň (pro předškolní děti – Pojďme sportovat s Viktorií Plzeň  
-          Nadace sportující mládeže – P1 (pro předškolní děti)  
-          Projekt Techmania – nová dimenze polytechnického vzdělávání pro učitele a ředitele MŠ  
-          ZOO a BZ Plzeň  
·         Přechod dětí z mateřské školy do základní školy bez stresu a adaptačních potíží zajišťujeme každoroční prohlídkou v prvních třídách 4. ZŠ Plzeň.   
·         Spolupracujeme také s MŠ a ZŠ při FN (vystoupení pro děti, mikulášská nadílka, velikonoční jarmark…).  
·         Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni
·         Spolupracujeme s TOTEMEM
·         Spolupracujeme s Malou technickou univerzitou
·         Spolupracujeme se zimním stadionem Třemošná – Meteor – Škola bruslení pro děti
·         Spolupracujeme se všemi bezpečnostními složkami, BESIPem (besedy, dopravní hřiště…). 

 

vytisknout stránku
2023 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP