Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce mateřské školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Za pochopení přijatých opatření v této mimořádné situaci Vám děkujeme.
Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a město proto dalo souhlas ředitelkám mateřských škol s otevřením jejich zařízení ve stejný čas, jako se otevírají základní školy.
Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu. V MŠ pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob, většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě budeme v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz našich MŠ, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí v jednotlivých třídách.
Prosíme Vás, abyste zvážili všechny faktory, včetně těch rizikových, a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat až do konce června. Informace týkající se prázdninového provozu budou zveřejněny na webu školy.
V případě, že si ponecháte dítě v domácí péči, bude Vám samozřejmě odpuštěna platba školného. Stejně tak povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno a děti jsou automaticky omluveny.
Zaměstnanci škol, kteří doposud byli se svými dětmi v režimu OČR, jsou pro chod školy důležití, proto se na ně výzva vůči rodičům neuplatní, aby mohli pomoci se zajištěním fungování škol, kde jsou zaměstnáni. 
Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení dětských kolektivů v MŠ.

 Platí, že:

* provoz mateřských škol bude probíhat bez prodloužené provozní doby 6.00 -16.00
* školní stravování zajišťuje ŠJ
* rodičům, kteří si ponechají dítě v domácí péči bude odpuštěna platba školného
* povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky omluveny

vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP