Výpočet školného pro děti ve věku od 3 do 5 let, kterým je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ od 26.4.2021.

 

 

 

Výpočet školného pro děti ve věku od 3 do 5 let, kterým je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ od 26.4.2021.
školní rok 2020/2021
  • dubem 2021 - celkem 20 pracovních dní  
  • z toho 5 pracovních dní MŠ provoz zajišťovala;  Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platného vnitřního předpisu MŠ o částečné úplatě neinvestičních nákladů pro školní rok 2020/2021
  • Výpočet úplaty z důvodu rozhodnutí o uzavření MŠ (covid19): částka–výše úplaty za dítě 856,00 Kč : 20 pracovními dny = 42,80 Kč X 5 odpracovaných dní = celkem 214,00Kč za dítě
  • Výpočet vratky z úplaty (pokud zákonný zástupce uhradí měsíční úplatu v plné výši-tj. 856,--Kč)  Částka stanovené výše úplaty pro šk. rok 2020/2021

 

  •              na dítě je 856,00Kč   
  •              Z toho za dítě -   214,00Kč                                                                                                                             
  •              Zbývá vrátit za dítě 642,00Kč
                                                                                                                                                Natália Hvozdovská-ředitelka 60. MŠ Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace
 
vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP