Výpočet školného – přerušení provozu v prosinci 2020 - Covid19

 

Výpočet školného – přerušení provozu v prosinci 2020 - Covid19
Ve školním roce 2020/2021
  • Prosinec 2020 – celkem 21 pracovních dní  z toho 14 pracovních dní MŠ provoz zajišťovala;
  •  Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platného vnitřního předpisu MŠ o částečné úplatě neinvestičních nákladů pro školní rok 2020/2021
  • Výpočet úplaty z důvodu rozhodnutí o uzavření MŠ (covid19): částka – výše úplaty za dítě 856,00 Kč : 21 pracovními dny = 40,76 Kč X 14 odpracovaných dní = celkem 570,66Kč za dítě (zaokrouhleně = 571,00Kč);
  • Výpočet vratky z úplaty: Částka stanovené výše úplaty pro šk. rok 2020/2021 na dítě je 856,00Kč. Z toho za dítě 571,00 Kč.
        Zbývá vrátit za dítě 285,00Kč
 
       Natália Hvozdovská-ředitelka 60. MŠ Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace
vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP