Usnesení Rady města Plzně - přípravné třídy

 

Usnesení Rady města Plzně
 
 
Číslo RMP: 108
Datum konání RMP: 31. 5. 2018                         Označení návrhu usnesení: OŠMT/5                            
č. 654
 
 
I.                   B e r e   n a   v ě d o m í
 
důvodovou zprávu ve věci žádostí ředitelek:
a)      7. základní školy a mateřské školy Plzeň, Brněnská 36, příspěvkové organizace;
b)      13. základní školy Plzeň, Habrmannova 45, příspěvkové organizace;
c)      16. základní školy a mateřské školy Plzeň, Americká 30, příspěvkové organizace;
d)     Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace;
e)      22. základní školy Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvkové organizace
o zřízení přípravných tříd pro školní rok 2018/2019.
 
II.                S c h v a l u j e
 
zřízení přípravných tříd pro školní rok 2018/2019 na:
a)      7. základní škole a mateřské škole Plzeň, Brněnská 36, příspěvkové organizaci,
IČ 49777505;
b)      13. základní škole Plzeň, Habrmannova 45, příspěvkové organizaci, IČ 69971901;
c)      16. základní škole a mateřské škole Plzeň, Americká 30, příspěvkové organizaci,
IČ 68784597;
d)     Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizaci, IČ 49777581;
e)      22. základní škole Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvkové organizaci, IČ 70837813.
 
III.             U k l á d á
 
tajemníkovi MMP
seznámit ředitelky výše uvedených příspěvkových organizací s tímto usnesením Rady města Plzně.
Termín: 30. 6. 2018                                                   Zodpovídá: Ing. Bc. Škubalová

 

Martin Z r z a v e c k ý                                                                        Bc. Eva H e r i n k o v á 
primátor města Plzně                                                                           náměstkyně primátora

 

vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP