Usnesení č. 109 - Rada MO Plzeň 1

 

Usnesení č. 109
 
Rada MO Plzeň 1
I.              B e r e     n a    v ě d o m í  
 
1.             Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 42 ze dne 18. 2. 2020, kterým bylo schváleno zajištění prázdninového provozu mateřských škol, ke kterým úkoly zřizovatele plní městský obvod Plzeň 1, pro školní rok 2019/2020 takto: „každá mateřská škola zajistí prázdninový provoz ve dnech 1. – 17. 7. 2020, vyjma státního svátku dne 6. 7. 2020, (tj. 12 pracovních dní) a ve dnech 17. 8. – 28. 8. 2020 (tj. 10 pracovních dní). Ve dnech 20. 7. – 14. 8. 2020 (tj. 20 pracovních dní) budou mateřské školy uzavřené. Sanitární den proběhne v mateřských školách dne 31. 8. 2020.“
 
2.             Návrh na změnu fungování provozu mateřských škol, ke kterým úkoly zřizovatele plní městský obvod Plzeň 1, podle kterého by mateřské školy měly provoz zajistit během celého měsíce července a části měsíce srpna školního roku 2019/2020. 
 
 
II.      R u š í 
 
          Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 42 ze dne 18. 2. 2020 v plném rozsahu.
 
 
III.    S o u h l a s í  
s organizací provozu mateřských škol, ke kterým úkoly zřizovatele plní městský obvod Plzeň 1, v období letních prázdnin školního roku 2019/2020 takto:
 
každá mateřská škola zajistí provoz v měsíci červenci ve dnech od 1. do 31. 7. a v měsíci srpnu ve dnech od 17. do 31. 8., vyjma státního svátku, který připadá na pondělí 6. 7. Ve dnech 3. 8. – 14. 8. (tj. 10 pracovních dní) budou mateřské školy uzavřené. Sanitární den proběhne v období, kdy nebudou mateřské školy zajišťovat provoz.
 
 
 
IV.    U k l á d á
vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 seznámit s přijatým usnesením ředitelky mateřských škol a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP.
 
Termín: 15. 5. 2020                                                                           Zodpovídá: Andrea Šlechtová
 
vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP