Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Seznam všech mateřských škol viz zde: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/materske-skoly/

https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні
Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
        kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince
s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці
яка за законом автоматично вважається візою
 для іноземців з тимчасовим захистомПідтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
 
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземцівнавіть якщо вони громадяни України.
 
 
Termín zápisu / Дата та час запису:
29.08. 2022 v době od 10.00 - 17.00 hod          
29.08.2022 в период с 10.00 - 17.00 год.
 
 
Místo zápisu / Місце запису:
60. MŠ Plzeň Manětínská 37, příspěvková organizace. Dostavte se na NEJBLIŽŠÍ mateřskou školu k místu faktického pobytu dítěte (doporučujeme s dítětem). 
 Seznam všech mateřských škol viz zde:
Списокусіхдитячі садки дивітьсятут:https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

 

 
Organizace zápisu / Порядок запису:
 
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України 
або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR
a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати
до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3
місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 
3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
     Законні представники зобов’язані подати такі документи:
 
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně
ve spádové mateřské škole)
     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток,
або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
 
b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
 
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
     документ, що дає право представляти дитину;
 
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti,
které dovršily k 31.8.2022 5 let);
     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад,
тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
 
4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.
 
V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu, kam byla podána žádost, 
bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).
Уразінеприйманнядитини,які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальнийзакладдошколи, кудибулоподанозаяву, законномупредставникубудеписьмовоповідомленопропідготовленемісцевіншому  дитячому садку (протягом 30 днівзмоментузвернення).

 
Список усіх дитячі садки дивіться тут:

 

 

                  Ředitelka 60.MŠ Plzeň, Manětínská 37,p.o. Natália Hvozdovská

 

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP