Podmínky distanční výuky-Čl. III e) aktualizace Školního řádu

 

60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace
 
Podmínky distanční výuky-Čl. III e) aktualizace Školního řádu
Podle § 184 a), novely školského zákona č. 561/2004 Sb. se pro děti zavádí povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky
Novela je reakcí na virové onemocnění Covid – 19. Povinná výuka na dálku se bude tykat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva nebo krajské hygienické stanice.
Mateřská škola bude povinně poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Vzdělávání distančním způsobem škola bude uskutečňovat podle platného školního vzdělávacího programu v návaznosti na třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd v míře odpovídající okolnostem.
 Bude spuštěno tehdy, pokud se z výše uvedených důvodů do MŠ nedostaví víc než nadpoloviční většina dětí, kterých se povinná školní docházka týká.
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, MŠ ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
Forma distanční výuky:
1.    Elektronicky – zajistí třídní učitelky prostřednictvím třídních e-mailů.         
     I. třída „Kuřata“e-mail: 60msplzen.kuratka@centrum.cz  
II.třída ,, Koťátka´´ e-mail: 60.MSKotata@seznam.cz
III.třída,,Beruskyemail:60.MS.Berusky@seznam.cz                           
   IV. třída „Mravenci“e-mail: 60.MSMravenci@senam.cz
2.    Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, škola zajistí prostřednictvím třídního učitele distanční výuku telefonicky nebo si zákonný zástupce dítěte vyzvedne po předešlé telefonické domluvě materiály přímo v MŠ u své třídní učitelky.                                  
       I. třída „Kuřata“-tel: +420 601 560 312    
      II. třída „Koťata“-tel: +420 724 277 299    
     III. třída „Berušky“-tel: +420 601 560 313                  
     IV. třída „Mravenci“-tel: +420 601 560 314
Zpětná vazba:
Udržování kontaktu MŠ s rodinou a rodiny s MŠ formou e-mailu, telefonicky.

 

vytisknout stránku
2024 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP