Omezení provozu MŠ - Prázdninový provoz

 

Usnesení č. 255
 
Rada MO Plzeň 1
I.              B e r e    n a    v ě d o m í  
 
 
b)        návrh na zajištění provozu mateřských škol, ke kterým úkoly zřizovatele plní městský obvod Plzeň 1, v době vedlejších prázdnin.
 
II.      S c h v a l u j e 
 
III.    U k l á d á
vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 seznámit s přijatým usnesením ředitelky mateřských škol a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP.
 
Termín: 30. 9. 2021                                                                  Zodpovídá: Andrea Šlechtová, DiS.
 
vytisknout stránku
2022 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP