Místo a způsoby podání

 

Místo a způsoby podání
1.       Podání elektronicky
  • Prostřednictvím elektronické pošty E-mail         HvozdovskaNa@ms60.plzen-edu.cz
  • Prostřednictvím datové schránky (ID)                 bdamwj7
 
2.       Podání písemně
  • Poštou – na adresu sídla organizace                      Manětínská 1617/37, 323 00 Plzeň 1
  • Osobně – v sídle organizace                                   Manětínská 1617/37, 323 00 Plzeň 1
Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)
Písemné žádosti přijímá ředitel školy.
Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz formuláře
 
vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP