Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje č. 4/2020 ze dne 21. 9. 2020

Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje č. 4/2020 ze dne 21. 9. 2020

 

S účinností od 23. 9. 2020 od 00:00 hod se všem osobám na území okresu Plzeň-město a okresu Plzeň-jih zakazuje pohyb a pobyt bez roušek na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorech a s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

 

Výjimky z tohoto zákazu platí pro:

  • děti do dvou let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

 

Mimořádné opatření KHS Plzeňského kraje č. 5/2020 ze dne 21. 9. 2020

 

S účinností od 23. 9. 2020 od 00:00 hod do 23. 10. 2020 do 23:59 hod (tedy na dobu jednoho měsíce) se na území okresu Plzeň-město zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách.

 

Zákaz se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven,
  • individuální konzultace,
  • zkušenosti za přítomnosti nejvýše 10 osob,
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,

klinickou a praktickou výuku a praxi.

vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP