mimořádná opatření

V  příloze naleznete aktuální mimořádná opatření.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20584/2020-5/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020

 

S účinností od 27. 6. 2020 ruší a nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020.

 

S účinností od 27. 6. 2020 do 30. 6. 2020 stanovuje pravidla provozu škol a školských zařízení.

 

Změny od 27. 6. 2020 jsou následující:

 • doposud se zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků nevztahoval na střediska volného času pouze za podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině; nově je osobní přítomnost ve střediscích volného času možná bez omezení, tzn. i ve skupinách o větším počtu účastníků.

 

V ostatním zůstávají pravidla stejná.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020

 

Ruší a nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020.

 

S účinností od 22. 6. 2020 do odvolání stanovuje pravidla provozování prodeje a služeb.

 

Změny od 22. 6. 2020 jsou následující:

 • zcela se vypouští omezení pro:
 1. zoologické zahrady, botanické zahrady a arboreta,
 2. muzea, galerie, výstavní síně a podobná zařízení,
 3. hrady, zámky a další podobné kulturní památky,
 4. přírodní a umělá koupaliště,
 • provozovatelé již nejsou povinni aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali od sebe v kratších vzdálenostech než 2 metry; místo toho jsou povinni vyzývat zákazníky informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k platbě platební kartou,
 • u farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť se vypouští povinnost aktivně zajišťovat odstup mezi zákazníky ve venkovních prostorech,
 • u holičství a kadeřnictví se vypouští povinnost odstupu 2 metry mezi jednotlivými zákazníky,
 • u provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie se vypouští povinnost odstupu 2 metry mezi jednotlivými zákazníky,
 • u divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů se navyšuje maximální počet diváků v hledišti z 500 na 1000 osob a ruší se povinnost řazení zákazníků v řadě při prodeji vstupenek,
 • u provozoven stravovacích služeb se ruší povinnost odstupu mezi sedícími zákazníky navzájem, povinnost odstupu mezi sedícími zákazníky venkovních provozoven a veřejností, dále se ruší povinnost aktivně bránit shromažďování osob u vchodu a zajistit odstup,
 • u ubytovacích zařízení se ruší povinnost aktivně bránit shromažďování osob u vchodu a zajistit odstup,
 • u nákupních center se povolují dětské koutky se službou hlídání dětí,
 • u vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť se ruší povinnost omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly zachovány dvoumetrové rozestupy, a ruší se povinnost zajistit co největší možné odstupy ve sprchách,
 • u provozoven činností, při kterých je porušována integrita kůže, se ruší povinnost usadit zákazníky v čekárně s rozestupy 2 metry,
 • u saun se vypouští omezení nastavení sauny na min. 70 °C a omezení používat jen individuálně stavebně oddělené sprchy.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-23/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020

 

Ruší a nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020.

 

S účinností od 22. 6. 2020 do odvolání stanovuje pravidla nošení „roušek“. 

 

Nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.

 

Došlo k doplnění textu v čl. 2 výjimky ze zákazu v bodu m) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

 

V ostatním zůstávají pravidla nošení „roušek“ stejná.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020

 

Ruší a nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN ze dne 12. 6. 2020.

S účinností od 19. 6. 2020 od 0:00 hod.do 21. 6. 2020 do 23:59 hod. stanovuje  pravidla pobývání na veřejných místech.

Stále platí obecný zákaz divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob;

 

Došlo k úpravě textu výjimek ze zákazu, který se nevztahuje:

 

 1. na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 2. na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

 

 1. na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 500 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň  metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,

 

Došlo k doplnění textu u pravidel při konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách:

 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), v případě účastníků přijímacích zkoušek na vysoké školy není povinnost zachovávat odstup mezi osobami, avšak, pokud se účastníci přijímacích zkoušek na vysoké školy vyskytují v bližší vzdálenosti než 2 metry, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 • je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.

 

Pravidla pro hromadné akce ve venkovních prostorách, organizovaný trénink nebo zápas sportovců, pro účast na sňatečném obřadu a na bohoslužbě zůstávají stejná.

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020

 

Ruší a nahrazuje mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN ze dne 17. 6. 2020.

S účinností od 22. 6. 2020 do odvolání stanovuje  pravidla pobývání na veřejných místech.

Stále platí obecný zákaz divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob (navýšeno z 500 osob);

 

U hromadných akcí konaných ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) se  navyšuje max. počet osob z 500 osob na 1000 osob.

 

U hromadných akcí konaných ve vnitřních prostorách byl upraven text (vypuštěn text týkající odstupu mezi osobami nejméně 2 metry a text týkající se povinností účastníků přijímacích zkoušek na vysoké školy):

 

U hromadných akcí konaných ve venkovních prostorách již nemusí být zachován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru (pokud se účastníci vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru, mají nadále povinnost nosit roušky).

 

Platí pravidla pro organizovaný trénink nebo zápas sportovců – navyšuje se max. počet osob z 500 osob na 1000 osob. Již neplatí vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami nejméně 2 metry. Ostatní beze změny.

 

Platí pravidla a na bohoslužbě  - navyšuje se max. počet osob z 500 osob na 1000 osob. Ostatní beze změny.

 

Pravidla pro účast na sňatečném obřadu již neplatí, jsou z mimořádného opatření vypuštěna.

 

vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP