KLUB JEDNIČKA

 Městský obvod Plzeň 1 pro své obyvatele připravil lukrativní nabídku - mohou se stát členy nově vzniklého Klubu Jednička a čerpat výhody, které jsou součástí tohoto členství. Patří mezi ně slevy v některých místních obchodech, získávání informací o společenských, kulturních či sportovních akcích v obvodu či o nabízených službách. Členství v klubu je zdarma. Obyvatelé obvodu se mohou do klubu hlásit podle sekcí, do nichž patří.

Jako první byla 31. března 2017 založena sekce Rodiče a děti. Do této sekce se mohou registrovat fyzické osoby s trvalým pobytem na území MO Plzeň 1, které jsou současně zákonnými zástupci (rodič, osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun) dítěte mladšího 15 let opět s trvalým pobytem na území obvodu. Zájemci musí vyplnit registrační formulář a doložit požadované přílohy. Konkrétní pokyny pro doručení i další informace k projektu jsou uvedeny přímo v registračním formuláři, který je možné si vyzvednout ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, a také získat na webu MO Plzeň 1 - REGISTRACE<https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/klub-jednicka/registrace/registrace-a-karta-ucastnika.aspx>. Členové klubu v této sekci získají možnost slevy při nákupu zboží a služeb. Doporučujeme věnovat pozornost Všeobecným podmínkám projektu Klub Jednička, které jsou k dispozici na webu MO Plzeň 1 - https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/klub-jednicka/podminky-clenstvi/podminky-ucasti-v-projektu-klub-jednicka.aspx.<https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/klub-jednicka/podminky-clenstvi/podminky-ucasti-v-projektu-klub-jednicka.aspx
>

https://umo1.plzen.eu/zivot-v-obvodu/klub-jednicka/klub-jednicka.aspx.

vytisknout stránku
2023 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP