Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru

 

V Plzni 5. 3. 2020
Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru
 
Vážení rodiče,
žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost při návratu dětí z jarních prázdnin do školy.
Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup.
Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko.
 
Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.
Neustále sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.
Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/.
Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro Domažlice (377 033 963), Klatovy (376 370 624),Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.
Po-Pá-7:00-15:00
Infolinka - tel. 724 090 060
Po-Pá-15:00-20:00 hodin
So-Ne-svátky-8:00-20:00 hodin
 
Infolinka - Státní zdravotní ústav – 725 191 367
       724 810 106
 
Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.
 
Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost,zůstaňte doma
Je na každém z Vás, aby se choval odpovědně, zajistil nejen sobě a svým dětem potřebné zázemí, ale neohrozil zároveň ostatní děti ve škole.
 
Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat případný dopad na zdraví dětí.
Ve škole budou zvýšena hygienická opatření.
Případné aktuální informace uveřejníme na webu školy.
 
 
Děkuji Vám jménem svým i jménem rodičů všech dětí, které chodí do naší školy. 
 
 
 
   Natálie Hvozdovská                                                                                                                             ředitel školy
vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP