Výpočet školného pro děti ve věku od 3 do 5 let, kterým je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ od 12.4.2021.

 

Na základě mimořádného opatření MZd (covid19) se to týká dětí zákonných zástupců zaměstnaných ve složkách IZS.
Ve školním roce 2020/2021
  • Duben 2021 – celkem 20 pracovních dní z toho 15 pracovních dní MŠ provoz zajišťovala;

 

  • Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění  pozdějších předpisů a platného vnitřního předpisu MŠ o částečné úplatě neinvestičních nákladů pro školní rok 2020/2021

 

  • Výpočet úplaty z důvodu rozhodnutí o uzavření MŠ (covid19): 

částka – výše úplaty za dítě 856,00 Kč : 20 pracovními dny = 42,80 Kč X 15 odpracovaných dní = celkem 642,00Kč za dítě

 

  • Výpočet vratky z úplaty (pokud zákonný zástupce uhradí měsíční úplatu v plné výši-tj. 856,--Kč)

                                                                                                

  • Částka stanovené výše úplaty pro šk. rok 2020/2021

 

  •   Na dítě je 856,00Kč   

 

  • Z toho za dítě - 642 Kč            

                                                                                                              

  •  Zbývá vrátit za dítě  214,00Kč

                                                                                                                                           

     Natália Hvozdovská-ředitelka 60. MŠ Plzeň, Manětínská 37, příspěvkové organizace
vytisknout stránku
2021 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP