Školné

Ředitelka 60.mateřské školy Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace, podle §123, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzděláváním (školský zákon), v platném znění a § 6 odst. 2 vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuje:

výše úplaty za předškolní vzdělávání pro období od 1.září 2019 do 31.srpna 2020

  • 771 Kč měsíčně - pro pravidelnou docházku
  • 514 Kč měsíčně - pro děti s omezenou docházkou
  • Děti v  posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

Úplata za každý měsíc je splatná max. do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.

  • číslo účtu: 58434311/0100
  • VS: evidenční číslo dítěte

 

Celé znění vnitřního předpisu o částečné úplatě neinvestičních nákladů MŠ zřizované obcí naleznete ke stažení  ve složce školné.

 

vytisknout stránku
2020 © 60. mateřská škola Plzeň
Prohlášení o přístupnosti
SITMP