Kde se vzalo, tu se vzalo, ve školce město Plzeň stálo.

 

Kde se vzalo, tu se vzalo, ve školce město Plzeň stálo.
                Jednoho krásného a mrazivého dne, kdy ranní mráz štípal všechny do tváří, rozhodla se jedna školka, že postaví si vlastní město Plzeň přímo ve třídě. A tak se i stalo a vznikl polytechnický projekt Plzeň – naše město.
                Hlavní úkol dostali rodiče s dětmi jako úkol domácí – vytvořit jakékoliv objekty, které se týkají Plzně, z „odpadového materiálu“. V den D přinesli makety do školky a společnými silami začali tvořit město.
                Druhou část úkolu, stavbu města ve třídě, plnily děti bez pomoci dospělého. Rodiče však po několika minutách odhodili zábrany a možná trochu i stud a vyloženě zaklekli na koberec a pustili se do úkolu s dětmi. Pod vedením zkušených „geologů, architektů a projektantů“ bylo za chvíli město postavené přesně tak, jak ho vidíme dnes a denně.
                Poslední část projektu zahrnovala interaktivní hru s robotickou hračkou BEE – BOT. Děti se zábavnou formou dostávaly z jednotlivých částí města do druhých, samozřejmě za pomocí logického myšlení a orientačního smyslu.
                Celé odpoledne s projektem jsme si moc užili a děkujeme všem, kteří se na projektu spolupodíleli.
                                                                                                                             Za 60. MŠ Bc. Lucie Plačková